De Vergoedingscheck

Over Xadago

Xadago is een geneesmiddel dat wordt gebruikt voor de behandeling van de ziekte van Parkinson (een progressieve hersenaandoening die beven, trage bewegingen en spierstijfheid veroorzaakt). 

Het middel wordt gebruikt in aanvulling op levodopa (een vaak gebruikt geneesmiddel voor de behandeling van de symptomen van de ziekte van Parkinson), alleen of in combinatie met andere geneesmiddelen voor de ziekte van Parkinson, bij patiënten met de ziekte van Parkinson in een midden-tot laat stadium die 'motorische fluctuaties' hebben. Deze fluctuaties treden op wanneer het effect van levodopa afneemt en perioden waarin de patiënt kan bewegen ('on'-fasen) plotseling worden afgewisseld door perioden waarin de patiënt moeite heeft met bewegen ('off'-fasen).

Xadago bevat de werkzame stof safinamide. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de goedgekeurde productinformatie.